• Erkend dienstenchequebedrijf

  • Gemotiveerde medewerkers

  • Persoonlijke aanpak

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

AD Home Clean BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgevingen hieromtrent. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen.

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. AD Home Clean BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: AD Home Clean Rijkestraat 26 - 3020 Winksele 016/ 888 443 info@adhomeclean.be

1. Welke gegevens worden verwerkt? AD Home Clean BVBA verstrekt enkel de gegevens van haar klanten dewelke nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn: naam, adres, telefoonnummer, emailadres en indien van toepassing het gebruikersnummer van Sodexo.

2. Waar komen deze gegevens vandaag? Deze gegevens worden bekomen door de overeenkomsten die u gesloten heeft bij aanvang van de samenwerking en waarin u uw persoonsgegevens hebt meegedeeld.

3. Waar worden de gegevens verzameld? De gegevens worden verwerkt in onze planningssoftware Paralax Planning Solutions, dewelke beveiligd is en volledig conform de nieuwe GPDR wetgeving.

 4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Als dienstenchequebedrijf zijn wij erkend om diensten aan te bieden aan particulieren binnen het wettelijke kader van “huishoudelijke hulp aan huis”. U als gebruiker doet hierop beroep en legt dit vast middels onze samenwerkingsovereenkomst. Om gebruik te kunnen maken van deze diensten is het noodzakelijk dat onze huishoudhulpen en administratief personeel in het bezit zijn van uw adresgegevens. De door u verstrekte gegevens worden geenszins aan derden meegedeeld.

5. Bewaring van de gegevens Als actieve klant (dit wil zeggen klanten waar momenteel een samenwerking loopt) blijven deze gegevens bruikbaar in onze databank en planningssoftware. Niet actieve klanten (dit wil zeggen dat uw overeenkomst is stopgezet) blijven max 5 jaar passief in de database zitten.

6. Beveilig van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens AD Home Clean BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen (zijnde de huishoudhulpen en administratief personeel), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

Volg ons!

Word lid van onze Facebookpagina! Volg ons op sociale media.

Contact

AD Home Clean
Rijkestraat 26
3020 Winksele

016/ 888 443