Overeenkomst

Hieronder kun je enkele belangrijke afspraken vinden om onze samenwerking zo optimaal mogelijk te houden. Hartelijk dank om daar rekening mee te houden! 

Feestdagen

Op betaalde feestdagen wordt niet gewerkt. Valt de betaalde feestdag niet op een werkdag, dan wordt deze ingehaald, zoals wettelijk voorzien, en verplaatst naar een werkdag. Deze sluitingsdagen vind je terug op de Home tab van onze website. 

Betaalde vakantie

Je poetshulp of AD Home Clean licht je op tijd in over de vakantieperiode. Wil je tijdens die vakantie vervanging? Gelieve hiervoor tijdig contact op te nemen met AD Home Clean. We doen dan ons best om voor vervanging te zorgen.

 

Poetshulp het hele jaar door!

Al onze medewerkers hebben een vast arbeidscontract. Dit betekent dat ze het hele jaar door bij je kunnen langskomen, behalve op betaalde feestdagen, vakantie of bij ziekte. Onverwachte bijsturingen aan het werkschema en korte vakantie- of afwezigheidsperiodes (minder dan 1 week) worden ten minste 14 dagen vooraf gemeld aan het dienstenchequebedrijf. Wanneer je meerdere weken na elkaar geen thuishulp wenst, wordt dit ten minste 1 maand op voorhand gemeld. 

 

Wat zijn geen gegronde redenen?

Tijdens elke schoolvakantie de huishoudhulp onderbreken...ik wil uitslapen...
Afbellen omdat de kinderen moeten studeren...Afbellen omdat de schilder onverwachts langskomt...de huishoudhulp kan altijd andere huishoudelijke taken verrichten.

 

Verzekeringen?

Het dienstenchequebedrijf staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de werknemer van het dienstenchequebedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk. 

Het dienstenchequebedrijf is verzekerd voor materiële schade, toegebracht aan de bezittingen van de gebruiker. In geval van schade dient de gebruiker de verantwoordelijke van het dienstenchequebedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

Er is geen tussenkomst voor het bedrag van de vrijstelling (250€) van de polis burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven door het dienstenchequebedrijf. Deze vrijstelling is ten laste van de gebruiker. Als de schade lager is dan het bedrag van de vrijstelling, zal het dienstenchequebedrijf niet tussenkomen. Indien de schade hoger is dan de vrijstelling zal het dienstenchequebedrijf aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij.  De vergoeding zal slechts gebeuren na aanvaarding van het schadegeval door de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij houdt bovendien rekening met de waarde van het goed op het moment van de schade. 

Een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid wordt door de gebruiker afgesloten (meestal gebeurt dit in het kader van de familiale verzekering).

Contact

Telefoon

Het kantoor is elke werkdag telefonisch te bereiken van 09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 op 016/ 888 443


Adres

AD Home Clean
Rijkestraat 26
3020 Winksele


E-mail

U kunt ons een email sturen naar info@adhomeclean.be